Meie koolist

Õppenõukogu


Õppenõukogu koosolekud 2021/2022. õa

Õppenõukogu nr 1 30.08.2021. Õppeaasta kokkuvõte. Üldtööplaani kinnitamine. Hoolekogu liikme valimine. Õpilaste koosseis uue õppeaasta alguses.

Õppenõukogu nr 2 7.01.2022. I poolaasta kokkuvõte.Üldtööplaani täpsustamine (II poolaasta võtmes). Arengukava ülevaatamine.

Õppenõukogu nr 3  8.06.2022.  Täiendava õppetöö, järgmisse klassi üleviimise otsustamine. Õpilaste tunnustamine.

Õppenõukogu nr 4  15.06.2022. Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise otsutamine. Põhikooli lõpetajate tunnustamise otsustamine. Õppeaasta kokkuvõte.

 

 

Õppenõukogu koosolekud 2021/2022. õa

Õppenõukogu nr 1 30.08.2021. Õppeaasta kokkuvõte. Üldtööplaani kinnitamine. Hoolekogu liikme valimine. Õpilaste koosseis uue õppeaasta alguses.

Õppenõukogu nr 2 7.01.2022. I poolaasta kokkuvõte.Üldtööplaani täpsustamine (II poolaasta võtmes). Arengukava ülevaatamine.

Õppenõukogu nr 3  8.06.2022.  Täiendava õppetöö, järgmisse klassi üleviimise otsustamine. Õpilaste tunnustamine.

Õppenõukogu nr 4  15.06.2022. Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise otsutamine. Põhikooli lõpetajate tunnustamise otsustamine. Õppeaasta kokkuvõte.