Õppetöö

Eksamid ja tasemetööd


Eksamid ja tasemetööd

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 • eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
 • eesti keel teise keelena (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
 • eesti keel teise keelena (suuline) – 3.–5. juuni 2019. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a;
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2019. a.

 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 • eesti keel (kirjalik) – 8. mai 2019. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019. a.

4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

 • loodusõpetus (kirjalik) – 2. oktoober 2018. a.

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 • eesti keel (kirjalik) – 14. mai 2019. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2019. a;

7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

 • loodusõpetus (kirjalik) – 25. september 2018. a.

Eksamid ja tasemetööd

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 • eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
 • eesti keel teise keelena (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
 • eesti keel teise keelena (suuline) – 3.–5. juuni 2019. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a;
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2019. a.

 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 • eesti keel (kirjalik) – 8. mai 2019. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019. a.

4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

 • loodusõpetus (kirjalik) – 2. oktoober 2018. a.

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 • eesti keel (kirjalik) – 14. mai 2019. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2019. a;

7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

 • loodusõpetus (kirjalik) – 25. september 2018. a.