Meie koolist

Hoolekogu


Hoolekogu koosseis 2023/2024

1. Ege Kanarbik – kooli vanemate esindaja (esimees)

2. Geidy Piip – kooli vanemate esindaja (ase-esimees)

3. Maarika Aasamäe – lasteaia vanemate esindaja

4. Rando Antsmäe – toetavate organisatsioonide esindaja

5. Lea Hänni – lasteaia vanemate esindaja

6. Ene Koitla – lasteaia õpetajate esindaja

7. Eleriin Ojasoo – õpilaste esindaja

8. Kaisa Valm – vilistlaste esindaja

9. Janika Viilma – kooli pidaja esindaja 

10.Andreas Viks – kooli õpetajate esindaja

 

Hoolekogu koosolekute protokollid.

Koosolek 02.11.2023

Koosolek 29.11.2023
 

 

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord:

Vormsi Lasteaed-Põhikooli põhimäärus, 2. peatükk

https://www.riigiteataja.ee/akt/405122015005

Vormsi Vallavalitsuse korraldus 3.10.22 nr 4

Hoolekogu koosseis 2023/2024

1. Ege Kanarbik – kooli vanemate esindaja (esimees)

2. Geidy Piip – kooli vanemate esindaja (ase-esimees)

3. Maarika Aasamäe – lasteaia vanemate esindaja

4. Rando Antsmäe – toetavate organisatsioonide esindaja

5. Lea Hänni – lasteaia vanemate esindaja

6. Ene Koitla – lasteaia õpetajate esindaja

7. Eleriin Ojasoo – õpilaste esindaja

8. Kaisa Valm – vilistlaste esindaja

9. Janika Viilma – kooli pidaja esindaja 

10.Andreas Viks – kooli õpetajate esindaja

 

Hoolekogu koosolekute protokollid.

Koosolek 02.11.2023

Koosolek 29.11.2023
 

 

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord:

Vormsi Lasteaed-Põhikooli põhimäärus, 2. peatükk

https://www.riigiteataja.ee/akt/405122015005

Vormsi Vallavalitsuse korraldus 3.10.22 nr 4